Thursday, September 18, 2008

tazkirah Ramadhan 1429 v5

A'kum
Antara hadith mengenai Ramadhan sebagai renungan dan ulangkaji..

FADHILAT MENGHIDUPKAN RAMDHAN Sabda Rasulullah SAW bermaksud : - " Sesiapa yang bangun mengerjakan solat sunat di dalam bulan Ramdhan dengan penuhkeimanan dan keikhlasan mengharapkan keredhaan Allah, maka Allah akan mengampunkandosa-dosanya yang terdahulu " Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripadaAbu Hurairah.

TINGKATAN PUASA Ibnu Qadamah dalam kitabnya Minhaj Al Qasidin mengungkap puasa mempunyai tiga tingkat : -

i. Puasa secara umum, ialah menahan perut untuk tidak makan danminum serta menahan kemaluan untuk kemahuan sahwat,

ii. Puasa secara khusus, ialah menahan pandangan, lidah, tangan,kaki, pendengaran, penglihatan dan seluruah anggota tubuh membuat dosa,

iii. Puasa secara khusus dari yang khusus ialah puasa hati darihasrat-hasrat yang hina dan fikiran-fikiran yang menjauhkan diri daripada Allahserta menahan diri daripada hal-hal selain Allah secara keseluruhan.

0 comments: